Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-267, 15 oktober 2018, beroep
Uitspraakdatum:15-10-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          R-267

betreft: [klager]            datum: 15 oktober 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, van  […], verder te noemen klager, gericht tegen uitspraak van 22 januari 2018 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, betreffende de beslissing tot oplegging van een disciplinaire straf op 6 november 2017 (VU-2017-002057). alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 31 augustus 2018, gehouden in de p.i. Vught, zijn gehoord klager en de heer […], plaatsvervangend directeur bij voormelde p.i.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan - voor zover dat is komen vast te staan - naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. De beroepscommissie overweegt daarbij dat de aan klager opgelegde disciplinaire straf van vijf dagen eigen cel vanwege het gebruik van softdrugs valt binnen de kaders van de landelijke sanctiekaart 2016. Klagers stelling dat dit oneerlijk is nu sommige anderen voor een soortgelijk feit een lagere straf opgelegd kregen, treft geen doel nu bij strafoplegging altijd de specifieke omstandigheden van het individuele geval een rol spelen. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

2.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie, met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.M. van der Bas, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. drs. J.P. Meesters, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.G. Dekker, secretaris, op 15 oktober 2018.                

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

Naar boven