Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-761, 15 oktober 2018, beroep
Uitspraakdatum:15-10-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         R-671

 

Betreft:            [klager]            datum: 15 oktober 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. V. Poelmeijer, namens [...], verder te noemen klager, gericht tegen een op 30 april 2018 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Lelystad ongegrond verklaard.

 

2.         De feiten

Klager is sedert 22 februari 2017 gedetineerd. Hij verbleef in de p.i. Middelburg. Op 4 juli 2018 is hij in vrijheid gesteld.

 

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.

Klager is gehandicapt aan één arm en daardoor gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard door de inrichtingsarts. Klager mag vanwege zijn handicap geen werk meer verrichten met zijn linkerarm. Zijn rechterarm is gevoelig voor overbelasting en lichte werkzaamheden zijn mogelijk in overleg met de werkmeester. Klager stelt dat het op een misverstand berust dat hij geen werk zou willen verrichten. Hij wilde wel werken maar was niet in staat om de aangeboden werkzaamheden te verrichten. Klagers rechterarm is gevoelig voor overbelasting waardoor klager af en toe stil stond. Dit heeft niet te maken met niet willen uitvoeren van werk, doch met het laten rusten van zijn rechterarm. Het overnemen van het werk met zijn linkerarm is logischerwijs geen optie. Klager heeft ondanks dat er uitsluitend repeterend werk kon worden aangeboden in overleg met de werkmeester geprobeerd te werken maar dat dit is kennelijk onvoldoende geweest en hij is daarom teruggeplaatst in de gevangenis.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.

Uit de rapporten van 14 en 19 februari 2018 blijkt dat geen sprake is geweest van een misverstand dat klager geen werk zou willen verrichten. Klager heeft op 14 februari 2018 willen doen voorkomen dat halve dagen werken met de werkmeester was geregeld, terwijl hij geschikt was voor hele dagen aangepast werk. Voorts heeft klager op 19 februari 2018 aangegeven dat hij helemaal niet wilde werken, waarna hij is teruggeplaatst in de gevangenis.

 

4.         De beoordeling

4.1.      Hoewel klager inmiddels niet meer in detentie verblijft, zal de beroepscommissie het beroep toch inhoudelijk behandelen, nu namens klager is verzocht om een financiële tegemoetkoming.

4.2.      Klager is vanuit de zeer beperkt beveiligde inrichting van de p.i. Almelo teruggeplaatst in de b.b.i. van de p.i. Lelystad omdat klager heeft geweigerd werk te verrichten. Klager stelt dat hij geen werk heeft geweigerd maar vanwege zijn handicap niet in staat was om de aangeboden werkzaamheden te verrichten. Uit de overgelegde stukken van de selectiefunctionaris blijkt dat ondanks dat er met klager aangepaste afspraken waren gemaakt ten aanzien van de arbeid vanwege klagers handicap, klager op 14, 16 en 19 februari 2018 heeft geweigerd om te werken en daarvoor op 19 februari 2018 een disciplinaire straf opgelegd heeft gekregen. Gelet op het voorgaande kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

 

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. Vis-van Alff, secretaris, op 15 oktober 2018

                                                  

            secretaris         voorzitter

 

Naar boven