Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-964, 4 september 2018, beroep
Uitspraakdatum:04-09-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         R-964

Betreft:            [klager]            datum: 4 september 2018

 

De alleensprekende beroepsrechter als bedoeld in artikel 73, eerste lid in verbinding met artikel 69, derde lid van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R.M.G. Sussenbach, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 9 april 2018 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepsrechter als volgt.

 

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van het Justitieel Complex Zaanstad afgewezen.

 

2.         De feiten

Klager is sinds 27 februari 2018 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. van de penitentiaire inrichting (p.i.) Zwaag. Op 2 augustus 2018 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. van het Justitieel Complex Zaanstad.

 

3.         Ontvankelijkheid

Nu klager op 2 augustus 2018 alsnog is overgeplaatst naar het h.v.b. van het Justitieel Complex Zaanstad, is het belang aan zijn beroep komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

 

4.         De uitspraak

De beroepsrechter verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

 

 

Aldus gegeven door de beroepsrechter voornoemd, mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, in tegenwoordigheid van J.A. van der Veen, secretaris, op 4 september 2018.

 

 

 

 

                  

                      secretaris                                                              voorzitter

Naar boven