Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-513, 21 september 2018, beroep
Uitspraakdatum:21-09-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Telefoon  v

 

nummer:          R-513

betreft: [Klager]           datum: 21 september 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. W.K. Cheng, namens

[Klager], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 31 januari 2018 van de alleensprekende beklagrechter bij het Justitieel Complex Zaanstad, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van het Justitieel Complex Zaanstad in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter

Het beklag betreft de omstandigheid dat klager niet tijdig in de gelegenheid is gesteld zijn raadsman terug te bellen (ZS-JG-2017-367).

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.         De beoordeling

De raadsman van klager heeft aangevoerd dat een terugbelverzoek van een advocaat per definitie spoedeisend is. Dat is niet juist. Terugbelverzoeken van advocaten kunnen spoedeisend zijn, maar zijn dat niet per definitie. Nu de raadsman niets heeft aangevoerd over de aard van het door hem gedane terugbelverzoek, kan niet geoordeeld worden dat het terugbelverzoek niet binnen een redelijke termijn aan klager is doorgegeven. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

 

3.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter, met aanvulling van gronden.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. A. van Waarden, leden, in tegenwoordigheid van

mr. A. de Groot, secretaris, op 21 september 2018.

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

Naar boven