Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/4012/GA, 9 oktober 2018, beroep
Uitspraakdatum:09-10-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vermissing  v

nummer:          17/4012/GA

betreft: [klager]            datum: 9 oktober 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A. Ytsma, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 9 november 2017 van de beklagcommissie bij het Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht te Balkbrug, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 27 september 2018, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad, zijn met ondersteuning van een telefonische tolk gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. D.N.A. Brouns, en namens de directie van CTP Veldzicht, de heer […].

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

           

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag betreft het verdwijnen van in beslag genomen spullen (VP-2016-000159).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.         De standpunten van klager en de directeur

Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.

De klacht ziet niet op het in beslag nemen van de usb-stick, maar op het wissen van de foto’s op de usb-stick. Deze foto’s waren belangrijk voor klager nu hierop familieleden staan die klager niet meer kan ontmoeten. Het wissen van de foto’s is onrechtmatig en derhalve dient het beklag alsnog gegrond verklaard te worden. Klager verzoekt tevens hem een financiële tegemoetkoming toe te kennen nu hem schade is toegebracht.

Namens de directeur is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.

Usb-sticks zijn in beginsel niet toegestaan in CTP Veldzicht en worden aangemerkt als contrabande. In de tijd dat klager in CTP Veldzicht verbleef, zijn meerdere geheugenkaarten bij hem in beslag genomen. Navraag bij het afdelingshoofd leert dat geen foto’s zijn gewist van klagers geheugenkaart. In beslag genomen geheugenkaarten worden gecontroleerd op inhoud, omdat de inhoud mogelijk van belang kan zijn voor de behandeling. In principe worden geen gegevens gewist, zeker geen familiefoto’s.

 

3.         De beoordeling

De beroepscommissie begrijpt de klacht zo dat deze is gericht tegen het wissen van privébestanden op een in beslag genomen usb-stick. Nu hierover niet is geoordeeld door de beklagcommissie, zal de uitspraak van de beklagcommissie worden vernietigd en zal de beroepscommissie het beklag wegens proceseconomische redenen zelf afdoen.

Klager stelt dat door toedoen van personeelsleden van CTP Veldzicht privébestanden zijn verdwenen van zijn usb-stick. De beroepscommissie overweegt dat dit op basis van de stukken in het dossier en de toelichting van de directeur onvoldoende aannemelijk is geworden. Het beroep wordt derhalve ongegrond verklaard.

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en doet het beklag wegens proceseconomische redenen zelf af. Zij verklaart het beklag ongegrond.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, J.G.A. van den Brand en R.S.T. van Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Smeijers, secretaris, op 9 oktober 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

 

Naar boven