Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-399, 29 augustus 2018, beroep
Uitspraakdatum:29-08-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Telefoon  v

nummer:          R-399

betreft: [Klager]           datum: 31 augustus 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van [Klager], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 13 februari 2018 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard, betreffende het te laat doorgeven van een terugbelverzoek van klagers advocaat op 6, 7 en 8 september 2017 (ZB-2017-542), alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Zuyder Bos in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager en zijn raadsman mr. B.J. de Pree om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De beoordeling

De beroepscommissie merkt op dat de beslissing van de beklagrechter niet is voorzien van de naam van de beklagrechter en slechts is ondertekend met een onleesbare handtekening. Nu de uitspraak niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, zal de beroepscommissie de uitspraak vernietigen en de zaak zelf afdoen.

Vast is komen staan dat een van de betreffende terugbelverzoeken van klagers advocaat dezelfde dag aan klager is doorgegeven toen de advocaat aangaf dat het om een spoedverzoek ging. Niet aannemelijk is geworden dat de andere terugbelverzoeken niet op dezelfde dag zijn doorgegeven aan klager. Overigens is door de directeur ter zitting van de beklagrechter toegezegd dat onderzoek zal worden verricht naar de communicatie van terugbelverzoeken die in de verschillende e-mailboxen binnenkomen.

2.         De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, J. Schagen MA en mr. A. van Waarden, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 31 augustus 2018.

 

         

            secretaris         voorzitter

Naar boven