Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-74, 23 juli 2018, beroep
Uitspraakdatum:23-07-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer:          R-74

betreft: […]      datum: 23 juli 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 12 januari 2018 van de alleensprekende beklagrechter bij de  penitentiaire inrichtingen (p.i.) Limburg-Zuid, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de eerdergenoemde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter

Het beklag betreft het tijdstip van een celinspectie (G-2017-000637). De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van klager en de directeur

Zowel klager als de directeur hebben in beroep volhard in het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt.

3.         De beoordeling

De beroepscommissie overweegt dat een celinspectie wordt opgedragen door de directeur. Daarom is sprake van een beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Penitentiaire Beginselenwet (Pbw).

Nu klager echter geen datum van de celinspectie heeft genoemd, is de klacht onvoldoende gespecificeerd en kan bovendien niet worden vastgesteld of de klacht tijdig is ingediend. Klager had daarom niet kunnen worden ontvangen in zijn beklag. De beroepscommissie beslist daarom als volgt.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in het beklag.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, J.G.A. van den Brand  en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van

P. de Vries, secretaris, op 23 juli 2018.

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

Naar boven