Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2774/GA en 17/3212/GA, 19 juli 2018, beroep
Uitspraakdatum:19-07-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:   17/2774/GA en 17/3212/GA

betreft:     [klager]                                                                              datum: 19 juli 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D.N.A. Brouns, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen uitspraken van 15 augustus 2017 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrinchting (p.i.) Almere, betreffende de beslissing tot afwijzing van incidenteel verlof van 21 juni 2017 (AB-2017-337), de overplaatsing naar de Motivatie en Selectie Afdeling (MSA) (AB-2017-338) en de oplegging van een disciplinaire straf van tien dagen opsluiting in een strafcel en de daarmee samenhangende consequenties voor zijn ISD-traject (AB-2017-323),

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 21 juni 2018, gehouden in de p.i. Lelystad, zijn gehoord klagers raadsvrouw mr. D.N.A. Brouns en mevrouw […], juridisch medewerker bij de p.i. Almere en mevrouw […], juridisch medewerker bij de p.i. Almere. Klager is niet verschenen ter zitting.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan - voor zover dat is komen vast te staan - naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. De beroepscommissie zal de uitspraken van de beklagcommissie dan ook bevestigen, maar wel met aanvulling van gronden. Klager heeft aangevoerd dat hij dubbel gestraft wordt. Klager heeft na het aantreffen van softdrugs enkel gehoord dat hij tien dagen opsluiting in een strafcel krijgt en niet dat ook zijn verlof wordt ingetrokken. De beroepscommissie volgt klager niet in zijn betoog. De afwijzing van klagers verlof is immers geen punitieve maatregel en hoeft niet meteen te worden aangezegd. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraken van de beklagcommissie.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M. Soffers, voorzitter, J. Schagen MA en U.P. Burke, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.G. Dekker, secretaris, op 19 juli 2018.

Naar boven