Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/4114/GA, 19 juni 2018, beroep
Uitspraakdatum:19-06-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          17/4114/GA

betreft: [klager]            datum: 19 juni 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 22 november 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Almere, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. A. Syrier om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter

Het beklag betreft het niet ontvangen van loon conform artikel 4a, tweede lid, van de Regeling arbeidsloon gedetineerden (AB-2017-512).

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van klager en de directeur

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep als volgt toegelicht.

Het artikel waar klager naar verwijst ziet op de arbeidsbeloning in de zeer beperkt beveiligde inrichtingen en is derhalve niet op klager van toepassing. In de p.i. Almere worden huisregels gehanteerd die in overeenstemming zijn met de Regeling arbeidsloon gedetineerden.

3.         De beoordeling

De beroepscommissie overweegt dat artikel 4a, tweede lid, van de Regeling Arbeidsloon gedetineerden (de Regeling), waarnaar klager verwijst, ziet op de vergoeding voor verrichtte buitenarbeid of verrichtte werkzaamheden in de huisdienst van een zeer beperkt beveiligde inrichting (zbbi). Dit is niet van toepassing op klager, die in de p.i. Almere verblijft. 

De beloning van arbeid voor gedetineerden die niet in een zbbi verblijven is geregeld in de artikelen 2, 3 en 4 van de Regeling. Artikel 2, tweede lid, van de Regeling bepaalt dat het basisuurloon € 0,76 bedraagt. Klager ontvangt loon conform deze regeling. Dit is een algemene, voor alle gedetineerden die niet in een zbbi verblijven geldende regeling. Tegen een dergelijke regeling staat geen beklag open, behalve indien deze in strijd zou zijn met hogere wet- of regelgeving. Daarvan is niet gebleken.

De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagrechter – gelet op het voorgaande - vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van

mr. R. Smeijers, secretaris, op 19 juni 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

Naar boven