Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1091/GBC, 3 september 2003, beroep
Uitspraakdatum:03-09-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/1091/GBC (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 3 september 2003

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

[...], verder klager te noemen, heeft beroep ingesteld tegen een op 6 mei 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris tot afwijzing van klagers verzoek tot overplaatsing naar een zeer beperkt beveiligde inrichting enaansluitend deelname aan een penitentiair programma.
Bij uitspraak van 31 juli 2003 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard voorzover de bestreden beslissing strekt tot afwijzing van klagers verzoek tot overplaatsing naar een zeer beperkt beveiligde inrichting en voorhet overige ongegrond. Zij heeft daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing, na de selectiefunctionaris te hebben gehoord, zal bepalen of enige tegemoetkoming als bedoeld in artikel 73, vierde lid, juncto artikel68, zevende lid, Pbw aan klager geboden is.

De selectiefunctionaris heeft per brief van 12 augustus 2003 bericht dat per die datum een nieuwe selectiebeslissing is genomen. Klager is alsnog geselecteerd voor de zeer beperkt beveiligde inrichting Westlinge te Heerhugowaard enhij zal daar op 18 augustus 2003 geplaatst worden. Voor het toekennen van een eventuele tegemoetkoming doet de selectiefunctionaris de volgende suggestie. Het is de bedoeling dat klager vanuit de zeer beperkt beveiligde inrichtingaan een penitentiair programma gaat deelnemen. Indien alle benodigde rapporten tijdig gereed zijn, zou de periode van zes weken die klager in de zeer beperkt beveiligde inrichting doorbrengt, bij wijze van compensatie, ingekortkunnen worden tot vijf weken. Getracht wordt het penitentiair programma per 23 september 2003 te laten starten.

Beoordeling
Klager verbleef als zelfmelder sedert 19 augustus 2002 in de beperkt beveiligde inrichting Westlinge te Heerhugowaard. De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een zeer beperkt beveiligde inrichting op 6mei 2003 afgewezen. Naar aanleiding van de uitspraak van de beroepscommissie van 31 juli 2003 is klager op 12 augustus 2003 geselecteerd voor de zeer beperkt beveiligde inrichting Westlinge. De overplaatsing is op 18 augustus 2003gerealiseerd. Klager heeft van 6 mei 2003 tot 18 augustus 2003 in een beperkt beveiligde inrichting verbleven, terwijl hij in een zeer beperkt beveiligde inrichting had moeten verblijven. Nu de rechtsgevolgen hiervan niet meerongedaan zijn te maken, zal de beroepscommissie klager na te noemen geldelijke tegemoetkoming toekennen.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 225,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 3 september 2003

secretaris voorzitter

Naar boven