Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/3635/GA, 5 juni 2018, beroep
Uitspraakdatum:05-06-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vermissing  v

nummer:          17/3635/GA

betreft: [klager]            datum: 5 juni 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 18 oktober 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij het Justitieel Complex Zaanstad, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormeld justitieel complex in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw, mr. S.C. van Bunnik, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter

Het beklag betreft mishandeling en diefstal van eigendommen door personeel van de penitentiaire inrichting Almere (ZS-JA-2017-99).

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van klager en de directeur

Zowel klager als de directeur heeft in beroep volhard in het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt.

3.         De beoordeling

Nu klagers klacht de behandeling door personeelsleden van de p.i. Almere betreft en de klacht is voorgelegd aan de Commissie van Toezicht bij het Justitieel Complex Zaanstad, had de beklagrechter, die in dit geval niet bevoegd was over deze klacht te oordelen,

de behandeling van de klacht moeten doorsturen naar de Commissie van Toezicht bij de p.i. Almere.

De beroepscommissie zal alsnog de beklagrechter onbevoegd verklaren, en zal om proceseconomische redenen de klacht doorsturen naar de Commissie van Toezicht bij de p.i. Almere.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart de beklagrechter alsnog onbevoegd, en stuurt de klacht door aan de Commissie van Toezicht bij de p.i. Almere.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van 

mr. J. Warntjes, secretaris, op 5 juni 2018.

 

            secretaris         voorzitter

 

Naar boven