Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0786/GBC, 23 september 2003, beroep
Uitspraakdatum:23-09-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/786/GBC (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 23 september 2003

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

[...], verder klager te noemen, heeft beroep ingesteld tegen een op 24 maart 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris tot het verlengen van zijn verblijf in de extra beveiligde inrichting (EBI) Nieuw Vosseveld te Vught.
Bij uitspraak van 2 juli 2003 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard. Zij heeft daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing zal bepalen of enige tegemoetkoming als bedoeld in artikel 73, vierdelid, juncto artikel 68, zevende lid, Pbw aan klager geboden is.

De selectiefunctionaris heeft op 4 augustus 2003 bericht dat op 17 juli 2003 een nieuwe selectiebeslissing is genomen. Klager is geselecteerd voor de BGG Zoetermeer, een inrichting met een regime van beperkte gemeenschap en eennormaal beveiligingsniveau. Op 14 augustus 2003 is klager overgeplaatst naar de BGG Zoetermeer.

Beoordeling
Klagers verblijf in de EBI is op 24 maart 2003 verlengd. Naar aanleiding van de uitspraak van de beroepscommissie van 2 juli 2003 is klager op 17 juli 2003 geherselecteerd voor de BGG Zoetermeer. De overplaatsing is op 14 augustus2003 gerealiseerd. Klager heeft van 24 maart 2003 tot 14 augustus 2003 in de EBI verbleven, terwijl hij in een inrichting met een regime van beperkte gemeenschap had moeten verblijven. Nu de rechtsgevolgen hiervan niet meer ongedaanzijn te maken, zal de beroepscommissie klager na te noemen geldelijke tegemoetkoming toekennen.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 625,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 23 september 2003

secretaris voorzitter

Naar boven