Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1505/GA, 16 september 2003, beroep
Uitspraakdatum:16-09-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1505/GA

betreft: [klager] datum: 16 september 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 1 juli 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 25 juni 2003 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen Breda (p.i.), huis van bewaring De Boschpoort, te Breda,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag houdt in dat het door het b.s.d. uitgebrachte selectieadvies niet juist is.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. De beklagrechter gaat totaal voorbij aan de feiten zoals die door klager gesteld zijn. Binnen het justitiële circuit zijn er voldoendeplaatsingsmogelijkheden voor klager. Het is pertinent onjuist dat er sprake zou zijn van misverstanden. Integendeel. Dit is in scène gezet door het b.s.d..

De directeur heeft gepersisteerd bij zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter.

3. De beoordeling
Voor wat betreft het door het b.s.d. namens de directeur uitgebrachte advies tot selectie geldt dat dit geen beslissing is als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw. Nu de beklagrechter klagers beklag ongegrond heeftverklaard zal de beroepscommissie de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag. Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkemaen dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 16 september 2003

secretaris voorzitter

Naar boven