Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2657/GA, 9 mei 2018, beroep
Uitspraakdatum:09-05-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          17/2657/GA

 

betreft: […]      datum: 9 mei 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 3 augustus 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter

Het beklag betreft het onklaar maken van de USB-poort van klagers televisie door de firma Strijbosch (TA 2017-000161).

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van klager en de directeur

Zowel klager als de directeur heeft in beroep volhard in het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt.

3.         De beoordeling

Klager beklaagt zich over de regel dat een televisie met USB-poort niet is toegestaan, zoals opgenomen in de huisregels van de p.i. en dat in verband hiermee de USB-poort van zijn televisie onklaar is gemaakt. Tegen een algemene regel staat geen beklag open, tenzij die regel in strijd is met hogere regelgeving. Daarvan is niet gebleken. De beklagrechter had klager dan ook niet-ontvankelijk moeten verklaren in zijn beklag.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de beslissing van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit

mr. C.M. van der Bas, voorzitter, mr. M.M. van der Nat en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. A. de Groot, secretaris, op 9 mei 2018.

 

            

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

Naar boven