Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/4239/GA, 30 april 2018, beroep
Uitspraakdatum:30-04-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          17/4239/GA

betreft: [klager]            datum: 30 april 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […] verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 18 juli 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Almere, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter

Het beklag betreft de hoogte van het loon dat klager per week ontvangt en het ontbreken van kleedgeld (AB-2017-298).

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.         De standpunten van klager en de directeur

Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.

Hij werkt al sinds januari 2017 vier dagen per week bij het klusloket, maar ontvangt slechts € 30,= per week. Het is landelijk bepaald dat een gedetineerde € 111,= krijgt, ook om te sparen voor na ontslag en kleedgeld. Hij heeft al twee jaar lang geen kleding kunnen kopen. 

De directeur heeft zijn standpunt in beroep als volgt toegelicht.

De huisregels zijn in overeenstemming met de Regeling arbeidsloon gedetineerden. In de regeling is niets opgenomen ten aanzien van kleedgeld.

 

3.         De beoordeling

De beroepscommissie merkt op dat zowel de Penitentiaire beginselenwet, als de Regeling Arbeidsloon gedetineerden en de huisregels van de inrichting, in tegenstelling tot Reglement verpleging ter beschikking gestelden, geen bepaling kent met betrekking tot de toekenning van kleedgeld. De beloning van klager is conform de Regeling Arbeidsloon gedetineerden. Dit is een algemene, voor alle gedetineerden geldende regeling. Tegen een dergelijke regeling staat geen beklag open, behalve indien deze in strijd zou zijn met hogere wet- of regelgeving. Daarvan is niet gebleken. Derhalve dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beklag.

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van

mr. R. Smeijers, secretaris, op 30 april 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

Naar boven