Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 18/0707/GB, 7 mei 2018, beroep
Uitspraakdatum:07-05-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         18/707/GB

Betreft:            [klager]            datum: 7 mei 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. J.P.A. van Schaik, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 5 april 2018 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich 20 april 2018 te melden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Arnhem ongegrond verklaard.

2.         De feiten

Op 15 maart 2018 is klager opgeroepen zich op 20 april 2018 te melden in voormelde p.i. voor het ondergaan van een gevangenisstraf van drie dagen. Op 26 maart 2018 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 5 april 2018 2018 ongegrond is verklaard. De selectiefunctionaris heeft in zijn reactie op het beroepschrift laten weten dat sprake is geweest van een registratiefout en het Openbaar Ministerie de opdracht heeft gegeven tot intrekking van het vonnis. Klager hoeft zich derhalve op 20 april 2018 niet te melden.

3.         De beoordeling

Nu klagers oproep tot melden is ingetrokken en hij de status als zelfmelder is verloren, is er thans geen belang meer bij beoordeling van het beroep. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Smeijers, secretaris, op 7 mei 2018.

 

secretaris         voorzitter

 

 

 

Naar boven