Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 18/0645/SGA, 6 april 2018, schorsing
Uitspraakdatum:06-04-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          : 18/645/SGA

Betreft : [verzoeker]    datum: 6 april 2018

 

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. J. Denissen, namens

[…], verder verzoeker te noemen, verblijvende in het Detentiecentrum Schiphol.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting, inhoudende verzoekers plaatsing in een meerpersoonscel.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 28 maart 2018 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 4 april 2018.

 

1.         De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval, gelet op de schriftelijke inlichtingen van de directeur waaruit blijkt dat verzoeker na binnenkomst is gezien door de justitieel verpleegkundige en de huisarts. De huisarts heeft geen contra-indicaties vastgesteld en ook geen aanleiding gezien voor een doorverwijzing naar een psycholoog. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

 

2.         De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. H.R. Koning voorzitter, in tegenwoordigheid van bc. L. Vis-van Alff, secretaris, op 6 april 2018

              

                                                                  

 

secretaris         voorzitter

 

Naar boven