Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 18/0626/SGA, 4 april 2018, schorsing
Uitspraakdatum:04-04-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          : 18/626/SGA

Betreft : [verzoeker]    datum: 4 april 2018

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. E.R. Weening, namens

[…], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichting Vught.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van het Justitieel Complex Zaanstad, inhoudende het niet mogen luchten.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 29 maart 2018 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 3 april 2018.

 

1.         De beoordeling

Verzoeker verzoekt om schorsing omdat hij op 29 maart 2018 tien minuten heeft mogen luchten en de resterende minuten waar hij recht op had om te luchten niet later op die dag heeft mogen inhalen. Uit de inlichtingen van de directeur is vast komen te staan dat er geen sprake is van een beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw. Verzoeker verbleef op 29 maart 2018 in de afzondering en hem is een luchtmoment aangeboden. Verzoeker heeft er uit eigen wil voor gekozen dat luchtmoment alleen te gebruiken om te roken. In tegenstelling tot wat verzoeker aangeeft is dat niet aan hem opgelegd door het personeel.  Later die dag zijn hem nog twee rookmomenten aangeboden waar hij gebruik van heeft gemaakt. Nu geen sprake is van een beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid van de Pbw kan verzoeker niet worden ontvangen in zijn verzoek.

 

2.         De uitspraak

De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

 

 

Aldus gedaan door mr. R.H. Koning, voorzitter, in tegenwoordigheid van bc. L. Vis-van Alff, secretaris, op 4 april 2018

                 

                                                                            

secretaris         voorzitter

 

 

Naar boven