Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 18/0453/SGA, 8 maart 2018, schorsing
Uitspraakdatum:08-03-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          : 18/453/SGA   

Betreft : [verzoeker]    datum: 8 maart 2018

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. S.D. Groen, namens […], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de gevangenis van de penitentiaire inrichting Groot Alphen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 70, tweede lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van de uitspraak van 19 februari 2018 van de beklagcommissie bij voormelde  inrichting, gegeven op het door hem ingediende beklag.

Het beklag is gericht tegen de beslissing van de directeur van 20 oktober 2017 waarbij aan klager met ingang van 20 oktober 2017 een disciplinaire straf van 10 dagen strafcel is opgelegd.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard.

De voorzitter heeft kennisgenomen van bedoelde uitspraak van de beklagcommissie en de onderliggende stukken, alsook van de schriftelijke reactie van de directeur van voornoemde inrichting op het schorsingsverzoek.

 

1.         De beoordeling

De voorzitter stelt vast dat bij beslissing van de voorzitter van 23 oktober 2017, met kenmerk 17/3537/SGA, het schorsingsverzoek is toegewezen en dat de bestreden beslissing van de directeur van 20 oktober 2017 met onmiddellijke ingang is geschorst tot het moment dat de beklagcommissie op het onderliggende beklag zal hebben beslist.

Verzoeker heeft maar een deel van de opgelegde disciplinaire straf ondergaan omdat de voorzitter op 23 oktober 2017 het schorsingsverzoek heeft toegewezen. De directeur heeft op 8 maart 2018 aangegeven het restant van de opgelegde straf niet alsnog ten uitvoer te leggen. Nu het strafrestant niet alsnog ten uitvoer gelegd zal worden, kan verzoeker niet ontvangen worden in zijn verzoek.

 

2.         De uitspraak

De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

 

 

Aldus gedaan door mr. R.H. Koning, voorzitter, in tegenwoordigheid van bc. L. Vis-van Alff, secretaris, op 8 maart 2018

                    

                                                                 

 

secretaris         voorzitter

Naar boven