Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/3278/GA, 14 maart 2018, beroep
Uitspraakdatum:14-03-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          17/3278/GA

betreft: [klager]            datum: 14 maart 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 25 augustus 2017 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden, betreffende het beklag van klager dat hij geen printer op zijn cel mag hebben (LW-2017-273), alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 20 december 2017, gehouden in de p.i. Lelystad, is gehoord de heer […], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de p.i. Leeuwarden. Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorg gedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

 

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

Verder gaf klager aan dat hij vindt dat er sprake is van een belangenverstrengeling aangezien de voorzitter van de beklagcommissie een actieve Officier van Justitie is. Dit onderdeel is geen onderdeel van het beklag. Daarnaast betreft dit geen beslissing van de directeur, zoals bedoeld in artikel 60 Pbw. Klager zal wat betreft dit onderdeel dan ook niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beroep.

 

2.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond voor wat betreft het beklag en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

 

Zij verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep wat betreft de geopperde belangenverstrengeling.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, J. Schagen MA en mr. R.S.T. van Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.G. Dekker, secretaris, op 14 maart 2018

 

 

           

 

           

 

 

 

           

 

 

                        secretaris                                                                    voorzitter

 

Naar boven