Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/3077/TA, 26 februari 2018, beroep
Uitspraakdatum:26-02-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Telefoon  v

 

nummer:           17/3077/TA

betreft: [klager] datum: 26 februari 2018

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.L. Louwerse, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 4 september 2017 van de beklagcommissie bij FPC de Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw mr. A.L. Louwerse om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag betreft de insluitingstijden op 6 en 7 mei 2017 en het niet aanwezig zijn van personeel tijdens de avonduren op 6 en 7 mei 2017 (RV2017/191 en 192, dRW 17/70 en 71).

Op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven heeft de beklagcommissie het beklag over het niet aanwezig zijn van personeel tijdens de avonduren op 6 en 7 mei 2017 ongegrond verklaard en klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag betreffende de insluitingstijden op 6 en 7 mei 2017.

 

2.         De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting

Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager heeft vanaf het begin aangegeven dat hij na 19.00 ’s avonds geprobeerd heeft om contact te krijgen met het personeel. Het kan niet van klager worden gevraagd dat hij het exacte tijdstip aangeeft. Het is aan de CVT om dit in de telefonische administratie uit te zoeken. Het moet volgens klager tussen 20.00 uur en 20.30 uur zijn geweest tegelijk met het moment dat hij om zijn medicijnen vroeg. Het is vanwege het tijdsverschil met Suriname gebruikelijk om na 19.00 uur contact met zijn kinderen op te nemen. Dit contact heeft niet kunnen plaatsvinden.

Het hoofd van de inrichting heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Zowel in de avond van 6 mei als de avond van 7 mei 2017 is er tot 23.00 uur personeel aanwezig geweest op de afdeling van klager. Een oproep van klager kan niet terecht zijn gekomen bij de beveiliging omdat er tussen 20.00 uur en 20.30 uur personeel op de afdeling aanwezig was. Er is niet gebleken van bijzonderheden waardoor dit anders zou kunnen zijn geweest. Klager heeft ingevolge artikel 38, eerste lid, Bvt recht om tenminste eenmaal per week 10 minuten te mogen telefoneren op de in de huisregels voorgestelde tijden. Klager is op 6 en 7 mei 2017 in de gelegenheid geweest om tussen 11.00 uur en 19.00 uur gebruik te maken van de patiëntentelefoon. Klager is dus niet geschonden in dat recht. Het is in Suriname 5 uur vroeger dan in Nederland dus het is niet noodzakelijk om na 19.00 uur te bellen. Tenslotte houdt het in artikel 38 Bvt geformuleerde recht niet in dat een patiënt op alle momenten van de dag moet kunnen beschikken over een telefoon.

 

3.         De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Hierbij is in aanmerking genomen dat ook in beroep niet aannemelijk is geworden dat er geen personeel aanwezig is geweest op de afdeling van klager in de avonduren tot 23.00 uur op 6 en 7 mei 2017 en dat klager beperkt is geweest in zijn recht om gebruik te mogen maken van de patiëntentelefoon op zijn afdeling.

Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.M.  Maanicus, voorzitter, mr. N. Jörg en mr. drs. L.C. Mulder, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 26 februari 2018.

 

 

       

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

Naar boven