Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 18/0185/STB, 24 januari 2018, schorsing
Uitspraakdatum:24-01-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

Nummer          : 18/185/STB

 

Betreft : [verzoeker]    datum: 24 januari 2018

De voorzitter van de beroepscommissie uit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. W.C. Alberts, namens

[…], verder verzoeker te noemen, ten tijde van het verzoek verblijvende in FPA De Woenselse Poort te Eindhoven.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 69, vierde lid, in verbinding met artikel 64 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), van de (verdere) tenuitvoerlegging van - volgens verzoeker - de beslissing van de Minister voor Rechtsbescherming (Minister) van 22 januari 2018, inhoudende overplaatsing van verzoeker naar een andere kliniek.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het beroepschrift van 23 januari 2018 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de Minister van 24 januari 2018.

 

1.         De beoordeling

In de Bvt zijn - voor zover hier van belang - uitsluitend rechtsmiddelen opgenomen tegen (over)plaatsingsbeslissingen van de Minister. De Minister beslist krachtens artikel 11 Bvt in verbinding met artikel 1, aanhef en onder i, Bvt over de (over)plaatsing van ter beschikking gestelden ten aanzien van wie een bevel tot verpleging van overheidswege als bedoeld in artikel 37b of 38c van het Wetboek van Strafrecht is gegeven.

Uit de stukken komt als vast staand naar voren dat verzoeker tbs met voorwaarden is opgelegd en in dat kader verblijft in FPA De Woenselse Poort, niet zijnde een inrichting als bedoeld in artikel 1, onder b, c, d, e, of f Bvt.

Tegen de door de directeur van FPA De Woenselse Poort genomen overplaatsingsbeslissing staat geen rechtsmiddel open krachtens de Bvt.

De voorzitter is daarom niet bevoegd het verzoek in behandeling te nemen.

 

2.         De uitspraak

De voorzitter verklaart zich onbevoegd het verzoek in behandeling te nemen.

 

Aldus gegeven door mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 24 januari 2018.

                          

           

secretaris                                 voorzitter

 

Naar boven