Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0792/GA, 4 juli 2003, beroep
Uitspraakdatum:04-07-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/0792/GA

betreft: [klager] datum: 4 juli 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 3 april 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 1 april 2003 van de beklagcommissie bij de locatie De IJssel te Krimpen aan de IJssel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet snel genoeg repareren of vervangen van een defecte wasdroger.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. De wasdroger was niet slechts één week, maar twee weken defect. Ik kon geen was op mijn cel drogen omdat ik volgens de regels op celgeen touw of draad mag hebben. Drogen op de andere afdeling was geen oplossing omdat daar een wachttijd ontstond. De verwarming kon voor drogen evenmin gebruikt worden omdat die kapot was. De directeur heeft zijn standpunt, zoalsingenomen tegenover de beklagcommissie, herhaald.

3. De beoordeling
Het beklag betreft niet een door of namens de directeur genomen beslissing als bedoeld in artikel 60 Pbw. De beklagcommissie had klager derhalve niet-ontvankelijk dienen te verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.
Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
mr. P.H. Cremers, secretaris, op 4 juli 2003

secretaris voorzitter

Naar boven