Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0104/GA hersteluitspraak, 17 juli 2017, beroep
Uitspraakdatum:17-07-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          17/104/GA hersteluitspraak

betreft: [klager]            datum: 17 juli 2017

 

De beroepscommissie heeft op 28 april 2017 in de zaak van […], verder klager te noemen, uitspraak gedaan. Die uitspraak is in afschrift aan deze uitspraak gehecht.

Namens de directeur van de locatie Roermond is op 11 mei 2017 een emailbericht gestuurd naar de Raad. Gevraagd wordt hoe de uitspraak moet worden geïnterpreteerd in verband met de in eerste instantie door de beklagcommissie toegekende tegemoetkoming van € 30,=.

De beroepscommissie heeft het beroep van de directeur deels gegrond en deels ongegrond verklaard. De directeur had verzocht het beroep gegrond te verklaren zonder tegemoetkoming.

 

Op 29 mei 2017 is dit bericht (door)gestuurd naar klager en zijn raadsvrouw met het verzoek te reageren. Hierop is geen reactie ontvangen.

 

1.         De beoordeling

De beroepscommissie heeft per abuis niets opgenomen over de hoogte van de tegemoetkoming, terwijl van de zijde van de directie verzocht is geen tegemoetkoming toe te kennen. Gelet hierop zal zij haar uitspraak van 28 april 2017 herstellen, als navolgend.

Nu enkel het beklag gericht tegen het niet horen voorafgaand aan de oplegging van een ordemaatregel gegrond is verklaard, zal de beroepscommissie de tegemoetkoming bepalen op €10,=.

 

2.         De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie wat betreft de hoogte van de tegemoetkoming en bepaalt de tegemoetkoming op €10,=.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. drs. J.P. Meesters en drs. P.J.M. van Puffelen, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 17 juli 2017.

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

Naar boven