Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1789/TA, 18 december 2017, beroep
Uitspraakdatum:18-12-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          17/1789/TA

 

betreft: [klager]            datum: 18 december 2017

 

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.J. Weldam, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 22 mei 2017 van de beklagcommissie bij FPC Pompestichting te Nijmegen, voor zover daartegen beroep is ingesteld, betreffende separatie van klager, met ingang van 19 december 2016 en beëindigd op 27 december 2016 (PN-2016-171),

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

Op 10 oktober 2017 zijn van de inrichting desgevraagd wettelijke aantekeningen ontvangen. Een kopie hiervan is aan klager en zijn raadsman verzonden.

 

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 oktober 2017, gehouden in het Justitieel Complex Zaanstad, is namens het hoofd van bovengenoemde tbs-inrichting gehoord

[…], juridisch medewerker.

Op 10 oktober 2017 heeft klagers raadsman schriftelijk bericht dat hij en klager niet ter zitting zullen verschijnen.

 

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. In aanvulling op die uitspraak overweegt de beroepscommissie het volgende. Uit de stukken blijkt dat klager heeft aangegeven gesepareerd te willen blijven, dat er tijdens de separatie momenten waren waarop vrijwel geen contact met klager mogelijk was en dat klager in de laatste dagen van de separatie met dichte deur is verzorgd, vanwege bedreigende uitspraken. De inrichting heeft in beroep ter zitting verklaard dat de noodzaak klagers separatie te continueren dagelijks is getoetst. Om deze redenen acht de beroepscommissie aannemelijk geworden dat het continueren van de separatie noodzakelijk was ter handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting.

Gezien het vorenstaande zal het beroep ongegrond worden verklaard.

 

2.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie, voor zover daartegen beroep is ingesteld, met aanvulling van de gronden.

 

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, drs. W.A.Th. Bos en mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Boerhof, secretaris, op 18 december 2017

 

                                                  

 

 

                     secretaris                                                           

Naar boven