Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1228/TA, 18 december 2017, beroep
Uitspraakdatum:18-12-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:           17/1228/TA

 

betreft: [klager]                                                                    datum: 18 december 2017

 

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen de beslissing van 8 maart 2017 van het hoofd van FPC De Pompestichting, locatie Zeeland, verder te noemen de inrichting, inhoudende dat klager wordt verplicht tot het op 14 april 2017 ondergaan van een volgend depot binnen de onvrijwillige geneeskundige behandeling als bedoeld in artikel 16b, aanhef en onder a, Bvt (a-dwangbehandeling) voor de duur van drie maanden, ingaande op 10 maart 2017 en eindigend op 10 juni 2017,

alsmede van de overige stukken.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De beoordeling

Bij RSJ 19 juni 2017, 17/804/TA heeft de beroepscommissie een eerder beroep van klager gericht tegen de beslissing van 8 maart 2017 tot het toepassen van a-dwangbehandeling voor de duur van drie maanden ongegrond verklaard. Klager heeft een nieuw beroepschrift ingediend naar aanleiding van de tweede depottoediening op 14 april 2017. Klager kan echter niet nogmaals over hetzelfde klagen. Het eerder door klager ingediende beroep heeft betrekking op alle medicatietoedieningen binnen het kader van de a-dwangbehandeling en binnen de termijn van drie maanden. Klager kan derhalve niet in zijn beroep worden ontvangen.

 

2.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

 

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. R.M. Maanicus en mr. drs. L.C. Mulder, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 18 december 2017

 

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

Naar boven