Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/3000/SGA, 11 september 2017, schorsing
Uitspraakdatum:11-09-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          : 17/3000/SGA   

Betreft : [verzoeker]    datum: 11 september 2017

 

 

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, tevens klaagschrift, van

[…], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Roermond.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voornoemde locatie van 5 september 2017, inhoudende het geven van een officiële waarschuwing aan verzoeker voor het onterecht ziekmelden.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 11 september 2017.

 

1.         De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval. Verzoeker heeft op 4 september 2017 verslag aangezegd gekregen omdat hij zich  onterecht ziek had gemeld. Hij heeft daarvoor een officiële waarschuwing gekregen. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter leent de aard van een dergelijke beslissing zich niet voor schorsing van de tenuitvoerlegging daarvan, zodat de voorzitter niet toe komt aan een verdere beoordeling van de beslissing. Het verzoek zal worden afgewezen.

 

2.         De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af.

 

Aldus gedaan door mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 11 september 2017.

                     

 

secretaris         voorzitter

 

Naar boven