Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1213/SGA, 14 april 2017, schorsing
Uitspraakdatum:14-04-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          : 17/1213/SGA

Betreft : [verzoeker]    datum: 14 april 2017

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, tevens klaagschrift, van

[…], verder verzoeker te noemen, in het kader van zijn deelname aan een penitentiair programma administratief ondergebracht bij de Extra Murale Detentie (EMD) van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Middelburg.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting van 6 april 2017, inhoudende de oplegging van een disciplinaire straf inhoudende de waarschuwing dat verzoeker zich tot aan het eind van zijn penitentiair programma dient te onthouden van contacten met de media omdat verzoeker daarvoor geen toestemming krijgt. Als ingangsdatum wordt genoemd 6 april 2017 13.15 uur en als einddatum 31 oktober 2017.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 13 april 2017. Verzoekers raadsman, mr. G.G.J. Knoops, heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een nadere reactie te geven op het door verzoeker ingediende schorsingsverzoek.

 

1.         De beoordeling

Bij de thans bestreden beslissing is verzoeker een disciplinaire straf opgelegd inhoudende de waarschuwing dat verzoeker zich tot aan het eind van zijn penitentiair programma dient te onthouden van contacten met de media. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter leent de aard van een dergelijke beslissing zich niet voor schorsing van de tenuitvoerlegging daarvan, zodat de voorzitter niet toe komt aan een verdere beoordeling van de beslissing. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

De voorzitter merkt nog het volgende op. In artikel 51, eerste lid, van de Pbw staan de disciplinaire straffen vermeld die de directeur kan opleggen. Die opsomming is limitatief. De disciplinaire straf van het opleggen van een waarschuwing staat daarin niet vermeld.

 

2.         De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af.

 

Aldus gedaan door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 14 april 2017.

 

                    

 

secretaris         voorzitter

 

Naar boven