Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0230/JB, 27 maart 2003, beroep
Uitspraakdatum:27-03-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/230/JB

Betreft: [klager] datum: 27 maart 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennis genomen van een op 24 januari 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1982], verder te noemen klager,

gericht tegen de beslissing d.d. 23 januari 2003 van de selectiefunctionaris tot ongegrondverklaring van klagers bezwaar tegen de beslissing van de selectiefunctionaris d.d. 23 mei 2002 om klager over te plaatsen naar de openbehandelafdeling van de Justitiële Jeugdinrichting De Heuvelrug, deelinrichting Overberg te Overberg,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 17 februari 2003, gehouden in de Justitiële Jeugdinrichting De Heuvelrug, deelinrichting Overberg te Overberg, zijn gehoord klager en de selectiefunctionaris mevrouw [...].

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De ontvankelijkheid
Klager heeft ter zitting - zakelijk weergegeven - verklaard dat hij het in Overberg lange tijd moeilijk heeft gehad in zijn relatie met de andere jongens, wegens hun luidruchtigheid en agressie. Nu echter behoeft hij geen gelijkmeer krijgen in dit beroep. Hij wil inmiddels niet meer weg uit Overberg en volgende maand mag hij naar huis. Hij is tevreden over de door hem gevolgde opleidingen.

De beroepscommissie overweegt, gehoord klagers voormelde toelichting van het beroep, dat het belang aan klagers beroep is komen te ontvallen. Zij zal daarom het beroep niet verder beoordelen en klager niet-ontvankelijk verklaren inzijn beroep.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. J.A.C. Bartels, voorzitter, prof.dr. J. Junger-Tas en mr. A.P. van der Linden, leden, bijgestaan door mr. Chr.F. Swart-Babbé, secretaris, op 27 maart 2003.

secretaris voorzitter

Naar boven