Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0469/GA en 17/0683/GA, 15 juni 2017, beroep
Uitspraakdatum:15-06-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummers: 17/469/GA en 17/683/GA

betreft: [klager] datum: 15 juni 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. E.A. Blok, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen twee uitspraken van 1 februari 2017 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Dordrecht, betreffende
17/469/GA: het niet doorgeven van terugbelverzoeken van de advocaat aan klager (PD-2016-504) en
17/683/GA: het uitblijven van een beslissing op klagers verzoek om bezoek zonder toezicht (PD-2016-768),

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraken waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak zijn gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Dordrecht in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op de beroepen en klager alsmede zijn raadsvrouw om de beroepen schriftelijk toe te lichten.

Op 31 maart 2017 zijn op het secretariaat van de RSJ de compensatiebeschikkingen ontvangen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De beklagcommissie heeft klagers klachten in 17/469/GA en 17/683/GA gegrond verklaard. Op 31 maart 2017 heeft de beklagcommissie aan klager tegemoetkomingen van € 10,= respectievelijk € 5,= toegekend. Gelet hierop is de beroepscommissie van oordeel dat
klager geen belang heeft bij zijn beroepen. Zij zal klager om die reden niet-ontvankelijk in zijn beroepen verklaren.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroepen.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. A. van Holten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
S.C. Vogel, secretaris, op 15 juni 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven