Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0267/GBT, 30 juni 2017, beroep
Uitspraakdatum:30-06-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 17/0267/GBT (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 30 juni 2017

Uitspraak van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

[...], verder klager te noemen, heeft beroep ingesteld tegen de beslissing van de selectiefunctionaris van 12 januari 2017, inhoudende de ongegrondverklaring van het bezwaarschrift van klager gericht tegen de selectiebeslissing van 22 december 2016 tot
beëindiging van klagers deelname aan het penitentiaire programma en de plaatsing van klager in de penitentiaire inrichting (p.i.) Groot Alphen.

Bij uitspraak van 26 mei 2017 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard, de beslissing van de selectiefunctionaris vernietigd en de selectiefunctionaris opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen
twee weken na ontvangst van de uitspraak van de beroepscommissie. De beroepscommissie heeft in de uitspraak tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing zal bepalen of enige tegemoetkoming als bedoeld in artikel 73, vierde lid, juncto artikel
68, zevende lid, van de Pbw aan klager geboden is.

Klager is naar aanleiding van voormelde uitspraak geselecteerd voor deelname aan een penitentiair programma. De ingangsdatum daarvan is bepaald op 22 juni 2017.

Beoordeling
Nu het beroep gegrond is verklaard en de bestreden beslissing is vernietigd, moet worden geoordeeld dat klagers deelname aan het penitentiaire programma ten onrechte bij beslissing van 22 december 2016 is beëindigd. Uitgaande van de aan de
beroepscommissie ten dienste staande gegevens kan er vanuit worden gegaan dat klager tot 4 september 2017 zou deelnemen aan het penitentiaire programma. Gelet daarop acht de beroepscommissie termen aanwezig voor toekenning van een financiële
tegemoetkoming. De beroepscommissie zal klager een tegemoetkoming toekennen van
€ 75,= per maand voor de periode dat hij ten onrechte niet aan het penitentiaire programma heeft deelgenomen. De beroepscommissie stelt de hoogte van die tegemoetkoming vast op € 450,=.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming van € 450, = toekomt.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 30 juni 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven