Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0789/GA e.v., 30 juni 2017, beroep
Uitspraakdatum:30-06-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummers: 17/789/GA, 17/790/GA, 17/791/GA, 17/792/GA, 17/793/GA en 17/794/GA

betreft: [klager] datum: 30 juni 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen zes uitspraken van 28 februari 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Esserheem te Veenhuizen, voor zover daarbij aan klager tegemoetkomingen zijn toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraken waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Esserheem in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. W.K. Cheng om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkomingen
De beklagrechter heeft tegemoetkomingen van € 5,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers klachten betreffende het feit dat terugbelverzoeken van klagers raadsman niet juist zijn doorgegeven, op de gronden als in de aangehechte uitspraken
weergegeven (Eh 2016/271, 349, 350, 401, 407 en 439).

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het beroep als volgt – kort weergegeven – toegelicht. Gelet op de lange beklaghistorie met betrekking tot deze klachten en dat klager steeds in het gelijk wordt gesteld, is het niet redelijk dat hij zo’n lage compensatie krijgt. Het
blijft structureel fout gaan.

De directeur heeft daarop als volgt gereageerd. Klager heeft geen aanvullende gronden aangevoerd en moet daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beroep. Voorts persisteert de directeur bij het standpunt zoals ingenomen tegenover de
beklagrechter.

3. De beoordeling
Uit vaste jurisprudentie van de Raad blijkt dat in gevallen als onderhavige, waarin sprake is van het niet juist doorgeven van een terugbelverzoek, het toekennen van een bedrag van
€ 5,= gebruikelijk is. In onderhavige gevallen is geen aanleiding om hiervan af te wijken. De beroepscommissie kan zich derhalve verenigen met de toegekende tegemoetkomingen. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraken van de beklagrechter voor zover daartegen beroep is ingesteld.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. A. van Holten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van S.C. Vogel, secretaris, op 30 juni 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven