Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1969/GB, 27 juni 2017, beroep
Uitspraakdatum:27-06-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 17/1969/GB

Betreft: [klager] datum: 27 juni 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. Broere, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 15 juni 2017 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 28 juni 2017 te melden in de penitentiaire inrichting Middelburg ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 29 mei 2017 is klager opgeroepen zich op 28 juni 2017 te melden in de penitentiaire inrichting Middelburg voor het ondergaan van twee dagen gevangenisstraf. Op 14 juni 2017 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend, dat op 15 juni 2017
ongegrond is verklaard.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klagers vriendin is op 20 juni 2017 bevallen van hun kindje. Zij dient nog ter observatie in het ziekenhuis te blijven, omdat zij een zware vorm van de ziekte van Crohn
heeft
en ieder moment een opvlamming kan ontstaan. Als dit het geval is, is zij niet in staat voor het kindje te zorgen. Ook heeft klager nog twee andere kinderen uit een eerdere relatie die zorg en aandacht nodig hebben. Klager verzoekt zijn meldplicht een
aantal maanden op te schuiven, zodat hij de zorg voor zijn kindje kan dragen en kan genieten van het vaderschap. Voorts heeft klager een eigen bedrijf en heeft hij verschillende opdrachten tot oktober 2017 lopen, die hij graag wil afmaken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Hoewel de selectiefunctionaris klagers wens begrijpt, is zij van mening dat de noodzaak van de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf voorop
staat. Klager kan gedurende de korte periode van detentie (twee dagen) wellicht een beroep op familieleden, vrienden en bekenden doen. Wat klagers werk betreft, raadt de selectiefunctionaris hem aan (onbetaald) verlof op te nemen. Na detentie kan
klager
zijn werk weer oppakken.

4. De beoordeling
Klager heeft verzocht om uitstel van zijn meldplicht, omdat zijn vriendin op 20 juni 2017 is bevallen van hun kindje en hij opdrachten heeft lopen voor zijn eigen bedrijf.
Wat de lopende opdrachten voor klagers eigen bedrijf betreft, is, gezien de zeer korte duur van de detentie, onvoldoende gebleken van een noodzaak tot uitstel.
Bij zijn verzoek om uitstel in verband met de geboorte van zijn kindje op 20 juni 2017 heeft klager aangevoerd dat zijn vriendin ter observatie in het ziekenhuis verblijft en hij de zorg voor zijn twee andere kinderen uit een eerdere
relatie heeft. Gezien de recente geboorte van het kindje en de zeer korte duur van de te ondergane straf is in dit geval sprake van een bijzondere omstandigheid op grond waarvan een korte periode van uitstel voor de duur van een maand vanaf de datum
van
deze uitspraak is gerechtvaardigd. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard en de bestreden beslissing zal worden vernietigd. De beroepscommissie draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van het hiervoor
overwogene.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de beslissing van de selectiefunctionaris en draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak van de beroepscommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 27 juni 2017

secretaris voorzitter

Naar boven