Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3296/GA tegemoetkoming, 15 maart 2017, beroep
Uitspraakdatum:15-03-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/3296/GA (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 15 maart 2017

Uitspraak van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

[...], verder te noemen klager, heeft beroep ingesteld tegen de beslissing van 23 september 2016 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Veenhuizen, locatie Esserheem, waarbij klagers beklag, inhoudende de interne overplaatsing van
klager van de Extra Zorg Voorziening (EZV)- en luwteafdeling E naar de reguliere afdeling H, ongegrond is verklaard.

Bij uitspraak van 7 februari 2017 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigd en de directeur opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak. De beroepscommissie
heeft in de uitspraak bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing zal bepalen of een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 68, zevende lid, van de Pbw aan klager geboden is.

De directeur van de locatie Esserheem heeft bij beslissing van 7 maart 2017 bepaald dat klager niet wordt teruggeplaatst naar afdeling E.

Beoordeling
Nu het beroep gegrond is verklaard en de bestreden beslissing is vernietigd, moet worden geoordeeld dat klagers overplaatsing van afdeling E naar de reguliere afdeling H ten onrechte is geschied. Gelet daarop acht de beroepscommissie termen aanwezig
voor het toekennen van een financiële tegemoetkoming. Bij het ontbreken van een standaardbedrag voor een onterechte interne overplaatsing, sluit de beroepscommissie aan bij de standaardbedragen die gehanteerd worden inzake plaatsing dan wel
overplaatsing ‘verkeerde inrichting met een juist regime’, te weten € 25,= per maand.
De beroepscommissie stelt de hoogte van die tegemoetkoming vast op € 150,=.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming van € 150,= toekomt.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. A. van Waarden, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 15 maart 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven