Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1432/GB, 11 mei 2017, beroep
Uitspraakdatum:11-05-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 17/1432/GB

Betreft: [klager] datum: 11 mei 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R.M.L. Theelen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 mei 2017 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek tot uitstel zich op 3 mei 2017 te melden in de penitentiaire inrichting (p.i.) De Schie te Rotterdam voor de tenuitvoerlegging van een aan hem opgelegde gevangenisstraf
voor de duur van 28 dagen.

2. De feiten
Op 24 maart 2017 is klager opgeroepen zich op 3 mei 2017 te melden in de p.i. De Schie voor het ondergaan van 28 dagen gevangenisstraf. Op 1 mei 2017 heeft klager verzocht hem uitstel te verlenen voor een periode van zes maanden. Op 2 mei 2017 is
klager
niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek.

3. Ontvankelijkheid
Uit telefonische inlichtingen van de afdeling bevolking van de p.i. De Schie van 4 mei 2017 is gebleken dat klager zich op 3 mei 2017 niet in de inrichting heeft gemeld voor het ondergaan van de aan hem opgelegde gevangenisstraf. Hiermee heeft klager
zich onttrokken aan zijn detentie en heeft hij als gevolg hiervan zijn status als zelfmelder verloren. Tegen deze achtergrond heeft klager geen belang meer bij een beoordeling van het beroep en dient hij niet-ontvankelijk in zijn beroep te worden
verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 11 mei 2017

secretaris voorzitter

Naar boven