Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1431/SGB, 4 mei 2017, schorsing
Uitspraakdatum:04-05-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 17/1431/SGB
Betreft : [verzoeker] datum: 4 mei 2017

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. R.M.L. Theelen, namens

[...], verder verzoeker te noemen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 73, vierde lid, juncto artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van de afwijzende beslissing van de selectiefunctionaris van 2 mei 2017 gegeven op een verzoek tot uitstel
voor
de tenuitvoerlegging van een aan hem opgelegde vrijheidsstraf.

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van de oproepbrief van 24 maart 2017, het verzoek om uitstel van 1 mei 2017, het op 2 mei 2017 tegen de beslissing van de selectiefunctionaris ingediende beroepschrift, alsmede van de schriftelijke inlichtingen
van de selectiefunctionaris van 3 mei 2017.

1. De beoordeling
Uit telefonische inlichtingen van de afdeling bevolking van de penitentiaire inrichting De Schie van 4 mei 2017 is gebleken dat verzoeker zich op 3 mei 2017 niet in de inrichting heeft gemeld voor het ondergaan van de aan hem op 19 september 2016
opgelegde gevangenisstraf van 28 dagen. Hiermee heeft verzoeker zich onttrokken aan zijn detentie en heeft hij als gevolg hiervan zijn status als zelfmelder verloren. Tegen deze achtergrond heeft verzoeker geen belang meer bij een beoordeling van zijn
schorsingsverzoek. Verzoeker zal daarom niet-ontvankelijk in zijn verzoek worden verklaard.

2. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris op 4 mei 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven