Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3347/GB, 24 januari 2017, beroep
Uitspraakdatum:24-01-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/3347/GB

Betreft: [klager] datum: 24 januari 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.L van Gaalen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 oktober 2016 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

2. De feiten
Klager was sedert 8 mei 2015 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Groot Alphen. Op 22 september 2016 is hij geselecteerd voor overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos. Op 23 september 2016
is klager geselecteerd voor overplaatsing naar de gevangenis van de p.i. Lelystad. Op 11 oktober 2016 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Vught. Op 2 december 2016 is klager in vrijheid gesteld.

3. De beoordeling
Hoewel klager op 2 december 2016 in vrijheid is gesteld, zal de beroepscommissie het beroep inhoudelijk behandelen nu namens klager om een financiële tegemoetkoming is verzocht.

Het beroep is gericht tegen de beslissing tot overplaatsing van klager naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos. Nu op 23 september 2016 is beslist tot overplaatsing van klager naar de p.i. Lelystad en klager in het tegen die beslissing gerichte
bezwaarschrift van 29 september 2016 heeft verzocht om terugplaatsing naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos, heeft de selectiefunctionaris naar het oordeel van de beroepscommissie terecht geoordeeld dat het belang aan klagers bezwaar is komen
te
ontvallen en klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 24 januari 2017

secretaris voorzitter

Naar boven