Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0083/GB, 17 maart 2017, beroep
Uitspraakdatum:17-03-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 17/83/GB

Betreft: [Klager] datum: 17 maart 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. N. Hendriksen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 januari 2017 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klager in zijn bezwaarschrift gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Zwolle, niet-ontvankelijk verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 1 februari 2015 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos. Op 25 november 2016 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Zwolle. In het bezwaarschrift dat klager hiertegen heeft ingediend, is hij
bij
beslissing van 4 januari 2017 niet-ontvankelijk verklaard, nu hij op 30 december 2016 reeds naar de gevangenis van de p.i. Nieuwegein was overgeplaatst. Op 18 januari 2017 is klager overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Krimpen aan den IJssel,
waar een regime van beperkte gemeenschap geldt.

3. Ontvankelijkheid
Nu klager ten tijde van de bestreden beslissing reeds naar de gevangenis van de p.i. Nieuwegein was overgeplaatst, heeft de selectiefunctionaris klager terecht niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaarschrift. Klager heeft in beroep niet om een
tegemoetkoming verzocht en heeft evenmin onderbouwd dat hij anderszins een belang heeft bij een inhoudelijke beoordeling van zijn beroep. Om die reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van Y.L.F. Schuren, secretaris, op 17 maart 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven