Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3986/GA, 15 maart 2017, beroep
Uitspraakdatum:15-03-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bezoek  v

Uitspraak

nummer: 16/3986/GA

betreft: [klager] datum: 15 maart 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 29 november 2016 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel (IJ-2016-777),

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Krimpen aan den IJssel in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het feit dat klagers raadsman om 13:00 uur in de p.i. aanwezig was en klager pas om 14:15 uur is opgeroepen, waardoor klager in zijn recht op bezoek is geschaad.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Om 13:00 uur was klagers raadsman aanwezig in de inrichting, maar klager werd pas om 14:15 uur opgeroepen. Klagers raadsman had nog een andere afspraak.
Klager kon hierdoor niet meer één en ander met zijn raadsman bespreken voor een zitting die hij een aantal dagen later had. Het door de directeur overgelegde overzicht waarin staat dat de raadsman zich om 13:58 uur heeft gemeld in de inrichting, klopt
niet.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
In het door de directeur in beklag overgelegde overzicht is achter ‘geplande bezoektijd’ ‘13:58 – 14:30’ vermeld.
Anders dan klager stelt is niet gebleken dat zijn raadsman zich reeds om 13:00 uur in de inrichting heeft gemeld. Derhalve is evenmin gebleken dat klager door toedoen van de inrichting is geschaad in het recht op bezoek van zijn raadsman. Het beroep
zal
ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. A. van Holten en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
S.C. Vogel, secretaris, op 15 maart 2017

secretaris voorzitter

Naar boven