Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0315/GA, 2 maart 2017, schorsing
Uitspraakdatum:02-03-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 17/315/GA

Betreft: [klager] datum: 2 maart 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J. Veltheer, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een voorgenomen beslissing van 24 januari 2017 van de directeur van het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
Het beroep betreft de voorgenomen beslissing van de directeur van 24 januari 2017, inhoudende dat klager zal worden verplicht tot het ondergaan van een geneeskundige behandeling als bedoeld in artikel 46d, aanhef en onder a, Pbw (verder:
a-dwangbehandeling).

2. De beoordeling
Op 24 januari 2017 heeft de directeur kenbaar gemaakt dat hij voornemens is met ingang van 3 februari 2017 ten aanzien van klager a-dwangbehandeling toe te passen. Op 30 januari 2017 is namens klager beroep tegen deze voorgenomen beslissing ingesteld.

Tegen een voorgenomen beslissing als bedoeld in artikel 22e, eerste lid, van de Penitentiaire maatregel staat geen beroep bij de beroepscommissie open. Enkel tegen een definitieve beslissing tot toepassing van a-dwangbehandeling, als bedoeld in artikel
46e, eerste lid, Pbw, kan op grond van artikel 72, derde lid, Pbw (rechtstreeks) beroep bij de beroepscommissie worden ingesteld
(vgl. RSJ 3 december 2013, 13/2616/GA). Klager zal daarom in zijn beroep niet-ontvankelijk worden verklaard.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
mr. F.A. Groeneveld, secretaris, op 2 maart 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven