Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3163/SGA, 19 september 2016, schorsing
Uitspraakdatum:19-09-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 16/3163/SGA
Betreft : [...] datum: 19 september 2016

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de
(verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voornoemde locatie met betrekking tot een door verzoeker ondergane urinecontrole en de gevolgen daarvan.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 13 september 2016 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 16 september 2016. De raadsman van verzoeker, mr C.A. Bouw, heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid
om een nadere toelichting te geven op het door verzoeker ingediende schorsingsverzoek.

1. De beoordeling
Uit de inlichtingen van de directeur is vast komen te staan dat verzoeker positief heeft gescoord bij gelegenheid van een urinecontrole. Daarvan heeft hij om een herhalingsonderzoek gevraagd en de uitslag van dat onderzoek is nog niet bekend. Uit de
inlichtingen van de directeur valt af te leiden dat tot het moment dat de uitslag van de urinecontrole komt vast te staan (dat kan nog duren tot na het eventueel door verzoeker aan te vragen bevestigingsonderzoek) er geen beslissing genomen wordt naar
aanleiding van die urinecontrole. Thans is er geen sprake van een beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw. Verzoeker kan daarom thans (nog) niet worden ontvangen in zijn verzoek.

2. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. J.D. den Hartog, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 19 september 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven