Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/2420/GA en 16/2758/GA, 11 november 2016, beroep
Uitspraakdatum:11-11-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummers: 16/2420/GA en 16/2758/GA

betreft: [klager] datum: 11 november 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen twee uitspraken van 1 juli 2016 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Arnhem, betreffende a. het sinds de invoering van het nieuwe dagprogramma tweemaal in de ochtend mogen luchten in het weekend en
b.
het ontvangen van de uitslag van een herhalingsonderzoek op 25 mei 2016,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraken waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak zijn gehecht.

De beklagrechter heeft het beklag vermeld onder a ongegrond verklaard en klager niet-ontvankelijk verklaard in het beklag vermeld onder b, op de gronden als in de aangehechte uitspraken weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Arnhem in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. G.J. Woodrow om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
a. De klacht betreft de verandering van het dagprogramma. Hier is sprake van een algemene regeling, waartegen geen beklag openstaat. Klager had derhalve door de beklagcommissie niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. Klager zal alsnog
niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beklag.

b. De beroepscommissie komt tot het oordeel dat de beklagrechter op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt ten aanzien van a. de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in het beklag en verklaart het beroep ten aanzien van b. ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. A. van Holten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 11 november 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven