Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/2579/GA, 22 november 2016, beroep
Uitspraakdatum:22-11-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/2579/GA

betreft: Klager datum: 22 november 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 20 juli 2016 van de beklagcommissie bij de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard, betreffende het door de directeur onvoldoende naleven van zijn zorgplicht door onvoldoende te controleren op de invoer van contrabande,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Zuyder Bos in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Het beklag betreft in algemene zin de situatie dat onvoldoende wordt gecontroleerd op de invoer van contrabande. Niet is gebleken dat klager zich eerst met een verzoek tot het treffen van maatregelen tot de directeur heeft gericht. Er is derhalve geen
sprake van een door of namens de directeur jegens klager genomen beslissing, waartegen op grond van artikel 60, eerste lid, van de Pbw, beklag open staat. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagcommissie derhalve vernietigen en klager alsnog
niet-ontvankelijk in zijn beklag verklaren.

2. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. L.S. Rietdijk, secretaris, op 22 november 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven