Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/2134/JA, 17 oktober 2016, beroep
Uitspraakdatum:17-10-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/2134/JA

betreft: [klager] datum: 17 oktober 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1997], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 13 juni 2016 van de alleensprekende beklagrechter bij de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) De Hartelborgt te Spijkenisse,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in het beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde j.j.i. in de gelegenheid gesteld om schriftelijk te reageren op het beroep en klager en zijn raadsvrouw mr. S. Koster om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Klager heeft aangevoerd dat de uitspraak van de beklagrechter over gaasjes gaat, hij in het gelijk is gesteld maar geen tegemoetkoming heeft ontvangen.
De betreffende uitspraak van de beklagrechter heeft echter geen betrekking op gaasjes en klager is niet-ontvankelijk verklaard in het beklag.
Uit de reactie van de directeur van de inrichting volgt dat het afgelopen jaar geen gegrond beklag over het onderwerp gaasjes is teruggevonden.
De beroepscommissie kan nu het beroep geen betrekking heeft op de bestreden uitspraak van 13 juni 2016 klager niet ontvangen in het beroep.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M. Iedema, voorzitter, prof. Dr. F. Boer en drs. H. Heddema, leden, bijgestaan door mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 17 oktober 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven