Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1974/GA, 22 september 2016, beroep
Uitspraakdatum:22-09-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/1974/GA

betreft: [klager] datum: 22 september 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. T. Pluijter, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 3 juni 2016 van de beklagcommissie bij de locatie Esserheem te Veenhuizen, betreffende de vermissing van een telefoonkaart ter waarde van € 5,=,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 6 september 2016, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Lelystad, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. T. Pluijter, en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de locatie
Esserheem.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Uit het verhandelde ter zitting is vast komen te staan dat de Billybox verzegeld is geleverd aan klager. Het doel van een verzegeling is dat de inhoud van de Billybox na het inpakken niet ongemerkt geopend kan worden. Nu klager er voor heeft gekozen om
de Billybox te openen – en daarmee de verzegeling te verbreken – buiten aanwezigheid van het personeel, is wat betreft de correcte inhoud van de Billybox het risico van de inrichting daarvoor overgegaan op klager. Derhalve kan hetgeen in beroep is
aangevoerd niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, drs. J. Plaisier en mr. R.S.T. Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 22 september 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven