Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1549/GA, 24 augustus 2016, beroep
Uitspraakdatum:24-08-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/1549/GA

betreft: [...] datum: 24 augustus 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. L.E. Toet, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 29 april 2016 van de beklagcommissie bij de locatie Esserheem te Veenhuizen, betreffende de omstandigheid dat klager zou worden ingesloten wanneer hij niet naar de arbeid zou gaan,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van voornoemde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Uit het beroep- en verweerschrift van respectievelijk klager en de directeur komt naar voren dat klager niet is ingesloten tijdens de arbeid, maar dat hem slechts is medegedeeld dat hij zal worden ingesloten indien hij niet naar de arbeid zou gaan.
Tegen een dergelijke mededeling staat geen beklag op grond van artikel 60 van de Pbw open, zodat de uitspraak van de beklagcommissie niet in stand kan blijven. De beroepscommissie zal deze dan ook vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn
beklag verklaren.

2. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
P. de Vries, secretaris, op 24 augustus 2016

secretaris voorzitter

Naar boven