Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1183/TA, 22 juli 2016, beroep
Uitspraakdatum:22-07-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bezoek  v

Uitspraak

nummer: 16/1183/TA

betreft: [klager] datum: 22 juli 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 8 maart 2016 van de beklagcommissie bij FPC Van der Hoevenkliniek te Utrecht, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 24 juni 2016, gehouden in de penitentiaire inrichting Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. B. Molenaar, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], jurist.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de schending van klagers recht op vertrouwelijke communicatie met zijn raadsman.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Tijdens het vertrouwelijke gesprek tussen klager en zijn raadsman smeet het personeel de deur open en kwam binnen.
Het
desbetreffende personeelslid bleef even staan. Dit gebeurde daarna nogmaals. Klager weet zeker dat het personeelslid niet heeft geklopt of gezwaaid. Klager was aan het woord en had niet direct door dat het personeelslid in de ruimte stond. Ook is
sprake
van het voortijdig beëindigen van het bezoek van klagers raadsman nu klager nog met zijn raadsman in gesprek was toen hij het gesprek moest afbreken.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Kort voor aanvang van de beklagzitting op 6 januari 2016 verzocht klagers raadsman nog even met klager
te kunnen praten. Toen het personeel werd gebeld dat klager en zijn raadsman bij de beklagcommissie werden verwacht, heeft een personeelslid bij klager aangeklopt en is vervolgens de gespreksruimte binnengegaan om die mededeling aan klager en zijn
raadsman door te geven. Klagers raadsman gaf aan nog een minuut nodig te hebben. Na enige tijd is een personeelslid weer naar de gespreksruimte gegaan en heeft, zichtbaar voor de raadsman dan wel voor klager, zijn hand opgestoken. Vervolgens heeft hij
de deur geopend.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan niet leiden tot een andere beslissing dan die van de beklagcommissie nu op grond van het voorgaande onvoldoende aannemelijk is geworden dat van een schending van vertrouwelijke communicatie sprake is geweest. Het
beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagcommissie zal worden bevestigd.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, drs. W.A. Th. Bos en mr. J.M.L. Niederer, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 22 juli 2016

secretaris voorzitter

Naar boven