Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1850/GA, 3 oktober 2017, beroep
Uitspraakdatum:03-10-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:   17/1850/GA

betreft:     […]                                                                                    datum: 3 oktober 2017

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door […], namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 30 mei 2017 van de beklagcommissie bij het detentiecentrum Schiphol, betreffende het openen van klagers post afkomstig van de medische dienst,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van het detentiecentrum Schiphol in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede mevrouw […] om het beroep schriftelijk toe te lichten.

 

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

  1. De beoordeling
    Klager verbleef in het detentiecentrum Schiphol op grond van artikel 6 van de Vreemdelingenwet 2000. Het detentiecentrum Schiphol is (tevens) aangewezen als een ruimte als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Vreemdelingenwet 2000. Op dergelijke ruimten is het Reglement regime grenslogies (hierna: het Reglement) van 14 januari 1993 van toepassing. In Titel V van het Reglement wordt voor vreemdelingen de mogelijkheid van beklag tegen een beperkt aantal beslissingen van de directeur geopend. Het Reglement voorziet niet in de mogelijkheid van beroep tegen uitspraken van de beklagcommissie. Gelet daarop kan klager niet worden ontvangen in zijn beroep.
     

  2. De uitspraak
    De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

     

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van

P. de Vries, secretaris, op 3 oktober 2017.

                     secretaris                                                           voorzitter

Naar boven