Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/861/GA, 13 september 2017, beroep
Uitspraakdatum:13-09-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 


nummer: 17/861/GA

betreft: [Klager] datum: 13 september 2017


De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. C.M.P. Jongsma, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 9 maart 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting Krimpen aan den IJssel, betreffende het feit dat klager op
9 januari 2017 niet in de gelegenheid is gesteld te luchten (IJ-2017-000083),

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van bovengenoemde inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Klager gaat in beklag vanwege een gemist luchtmoment op 9 januari 2017, de dag dat er sprake was van een zeer ernstige calamiteit. De directeur stelt dat het niet mogelijk was een luchtmoment te realiseren en heeft als compensatie een extra luchtmoment aangeboden.

Nu evenwel dit luchtmoment viel tijdens de recreatie en klager moest kiezen, kan niet gesteld worden dat in dit geval sprake is van een passende compensatie. Nu de rechtsgevolgen van de vernietigde beslissing niet meer ongedaan zijn te maken, komt klager in aanmerking voor een tegemoetkoming. De beroepscommissie stelt deze vast op
€ 10,=.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 10,=.


Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
M.G. Bikker, secretaris, op 13 september 2017

 

 

 

 

 

 secretaris voorzitter

Naar boven