Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/2009/GB, 23 juni 2016, beroep
Uitspraakdatum:23-06-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/2009/GB

Betreft: [Klager] datum: 23 juni 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 7 juni 2016 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 20 juni 2016 te melden in de gevangenis van de locatie Roermond ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 18 mei 2016 is klager opgeroepen zich op 20 juni 2016 te melden in de gevangenis van de locatie Roermond voor het ondergaan van 21 dagen gevangenisstraf. Op 28 mei 2016 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend, dat op 7 juni 2016
ongegrond
is verklaard. Op 15 juni 2016 heeft klager hiertegen beroep ingesteld. Aangezien de beroepscommissie het beroepschrift niet voor 20 juni 2016 kon afhandelen, is klager uitstel verleend. Op 15 juni 2016 is hij opgeroepen zich op 27 juni 2016 te melden
in
de gevangenis van de locatie Roermond.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft een betalingsregeling met het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) voor het vonnis met parketnummer 96-018180-21. Deze betalingsregeling komt in plaats van de gevangenisstraf van 21 dagen waarvoor klager reeds opgeroepen is. Daarnaast
hoort klager stemmen en moet hij zich hiervoor melden in een kliniek.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is opgeroepen zich op 27 juni 2016 te melden in de gevangenis van de locatie Roermond voor de tenuitvoerlegging van het vonnis in de strafzaak met parketnummer 96-018180-16. Klager stelt hiervoor echter een betalingsregeling met het CJIB te
hebben. De selectiefunctionaris heeft op 6 juni 2016 contact opgenomen met het CJIB. Inderdaad is een betalingsregeling met klager getroffen voor verschillende andere strafzaken. Het vonnis in de onderhavige strafzaak waarin aan klager een
gevangenisstraf van 21 dagen is opgelegd, is echter onherroepelijk. Een betalingsregeling is derhalve niet mogelijk.

4. De beoordeling
4.1. De locatie Roermond is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van beperkte gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat klager is
veroordeeld tot een principale hechtenisstraf. Daarvoor kan derhalve geen betalingsregeling worden getroffen. Voorts zijn de door klager aangevoerde psychische problemen onvoldoende feitelijk onderbouwd en vormen derhalve geen reden tot uitstel. Het
beroep zal ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van L.L. Heikens, secretaris, op 23 juni 2016

secretaris voorzitter

Naar boven